KALİTE

Kalite bütünleşmiş bir süreçtir. İmalatta kalite, bir ürünün kalitesizliği veya üstünlüğü olarak mantıklı bir açıklamaya sahiptir. Üretilen her ürün her zaman güvenilir ve dayanıklı bir yapıya sahip olmalıdır.

Zaman içerisinde artan müşteri beklentileri, üretim kalitesini mutlak bir gereklilik haline getirmiştir. Ürünlerin nerede üretildiğine veya dağıtıldığına bakılmaksızın, kalite asla sorun teşkil etmemelidir. Bu sebeple Bilsa’da üretim kalitesinin sağlanması iki temelden oluşur. Bunlar, kalite kontrol ve kalite yönetimidir.

Kalite kontrolün temel görevi, operatörlerin ve ekipmanın uygunluğunun sağlanması ve kalite kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığını anlamak için bir dizi planlı ölçümün yapmasıdır. Kriterlerin karşılanmaması durumunda, kalite yönetimi, tüm kalite faaliyetlerini düzeltici aksiyon ve önleyici aksiyon olarak planlamak ve yönlendirmek ile yükümlüdür.

Ürün ve sistemlerini aynı ya da benzer kalite anlayışı ile üreten firmalar için, Bilsa, sertifikaları, kalite kontrol ve laboratuvar ekipmanları ile mutlak üretim kalitesi vaat eder.

Kalite Kontrol ve Laboratuvar Ekipmanları

 • Manyetik Çatlak Kontrol Cihazı
 • CMM 3D Koordinat Ölçüm Cihazı
 • 3D Optik Ölçüm Cihazı
 • Profil Projeksiyon
 • Muhtelif Ölçüm Ekipmanları
 • Mikro Sertlik – Sertlik Ölçüm
 • Metalik Mikroskop
 • Sıvı Penetran Ekipmanları
 • C-S Analiz Cihazı
 • Otomotik Piknometre Yoğunluk Cihazı
 • Diğer Manuel Boyutsal Kontrol Cihazları