MIM Prosesi

MIM | Kalıp Üretimi

Üretim sürecinin ilk aşamasını kalıp üretimi oluşturur. İhtiyacınız olan üretim kalitesi, performans ve verimi elde edebilmeniz için bu aşamada doğru üreticiyi seçmeniz çok önemlidir.

Ürettiğimiz üstün niteliklere sahip kalıplar ile sizlere verimli ve düşük maliyetli bir üretim sunarız.

Toz Metal Enjeksiyon Kalıplama – MIM

Malzeme | Feedstock

Metal tozu ve bağlayıcılar bir arada karıştırılarak üretimde kullanılacak olan ham maddeyi oluştururlar. Bağlayıcı, metal tozlarını bir arada tutmaya ve ham maddenin kolayca kalıp içerisine enjekte edilmesini sağlar.

Enjeksiyon |Kalıplama

Enjeksiyon makinesinin içerisinde ısıtılan ham madde, üretilmiş olan kalıbın içerisine yüksek basınç altında enjekte edilir. Kalıplama işlemi parçaların tek bir adımda şekillenmeleri sağlar. Elde edilen parçalara “yeşil” parça adı verilirken bu parçalar nihai parça ölçülerine göre %20-25 oranında daha büyüktür.

De-Binding

Düşük ısılı de-binding fırınında kontrollü bir şekilde ısıtılan “yeşil” parçanın üzerindeki bağlayıcıların ortadan kalktığı ve parçanın son aşama için hazırlandığı prosestir. Bu proses sonrasında parça artık “kahverengi” parça olarak adlandırılır ve son aşama için hazır.

Sintering

“Kahverengi” parça bu aşama da erime sıcaklığının hemen altında katı difüzyon yöntemi ile sinterlenerek parçanın metal partiküllerinin yoğunlaşmasını sağlar. Parça üzerindeki gözenekler ortadan kalkar ve parça kalıplaşmış boyutunun %75-80’ine kadar küçülür. Parça, çekme payı kesin olarak hesaplanarak kalıplandığı için bu çekme oranı bir sorun teşkil etmez. Süreci tamamlayan parça metal olarak elde edilir.

Metal Parça

Sinterleme sürecini tamamlayan parça elde edilmek istenilen boyut ve şekline ulaşır ve montaj için hazırdır. Bu aşamada parçanın tolerans ve yüzey kalitesini arttırmak için ikincil işlemler gerekmez, fakat ihtiyaç duyulan parçalar da malzeme özelliklerini geliştirmek ve parçaya özellik eklemek için çeşitli ikincil operasyonlar uygulanabilir.